Kuusalu Kalevi meeskond
Nimi
Kristo Valdna
Markus Sisas
Miikael Martti Vatunen
Evert Kari
Romet Viisitamm
Mikk Kirsimaa
Marten Mänd
Risto Haabsaar
Rikhard Juhani Vatunen
Joonas Amer
Leonard Artur Vatunen
Renno Välk
Ats Soosalu
Karl Taal
Taaniel Toomingas
Lauri Sigur
Rainer Mägi
Siim Tamm
Madis Järve
Jaak Priilinn
Uku Aasrand
Eero Kelder
Ats Toomsalu
Aaron Allmägi
Brent Põhjala
Jesse Lauter
Joosep Palgi
Richard Maiberg
Kaur Taal
Joosep Mürk
Andreas Idavain
Powered by Sportlyzer