Ποδόσφαιρο

Ποδόσφαιρο

Football is a team sport played on a rectangular field with a goal at each end. Teams consist of 10 field players and a goalkeeper. The aim of the game is to pass the ball between team mates and strike a goal.

σύλλογοι Ποδόσφαιρο